iNET Academy

Đăng nhập để xem danh sách đăng ký!

iNET triển khai chương trình AFFILIATE:

Bạn sẽ có cơ hội nhận được Bonus: 20% - 30%.
Và 1.000đ cho mỗi đăng ký đã xác thực địa chỉ email.


Công việc bạn cần làm rất đơn giản:

Đặt link trên website của bạn vào inet.edu.vn, kèm theo mã: ?affid=
Ví dụ: http://inet.edu.vn/khoa-hoc/2/search-engine-marketing-seo.html?affid=

Affiliate cho trang niit.vn: ?affid=&name=&mobile=


Xem thêm chính sách CTV iNET

Chúc thành công!