iNET Academy

Google Adwords - Quality Score

Tác giả | Ngày đăng: | xếp hạng 4.5 | 666 bài đánh giá
Google Adwords - Quality Score Bài viết này tôi gửi tới bạn 1 số thông tin và clip về khái niệm Quality Score - Điểm chất lượng trong Google Adwords.

Khi quảng cáo trả tiền cho Google, điều bạn quan tâm là làm sao để có giá cho mỗi click là thấp nhất & xuất hiện ở vị trí tốt nhất (trên cùng thì càng tốt).

Google Adwords sử dụng thông số QS để sắp xếp thứ tự và quy định mức giá của từng quảng cáo.

QS quyết định:  chi phí 1 click và vị trí quảng cáo

Ad Rank (Postion) = Keyword Bid * Quality Score

Ad Rank càng lớn thì vị trí hiển thị càng tốt.

Quảng cáo có Ad Rank lớn nhất thì sẽ được vị trí 1.

 

- The higher the Quality Score

  The lower your costs

  The better your Ad position

QS được tính thường xuyên, mỗi khi keyword được tìm kiếm.

QS phụ thuộc vào:

1/ Historical CTR (tỷ lệ click - Click Through Rate = Clicks / Impressions)

2/ Account History

3/ Relevence of Keywords and Ad text

4/ The quality of Landing Page.