iNET Academy

White-Hat SEO vs Black-Hat SEO

Tác giả | Ngày đăng: | xếp hạng 4.5 | 241 bài đánh giá
White-Hat SEO vs Black-Hat SEO Bài viết này giới thiệu về 2 trường phái làm SEO: White-Hat và Black-Hat

White-Hat SEO đề cập đến việc sử dụng các kỹ thuật & chiến thuật SEO hướng đến người sử dụng (không phải là công cụ tìm kiếm) và hoàn toàn tuân thủ theo những chỉ dẫn và chính sách của các công cụ tìm kiếm.

Ví dụ về các kỹ thuật White-hat SEO: phân tích và nghiên cứu từ khoá, xây dựng liên kết để gia tăng sự phổ biến của trang web, hoặc biên soạn nội dung hướng đến người dùng web.

White-hat SEO & Black-Hat SEO

Black-Hat SEO cũng tương tự như White-hat SEO, nhưng thay vì hướng đến người sử dụng, Black-hat SEO hướng đến các công cụ tìm kiếm và thường không tuân theo các chỉ dẫn và chính sách của các công cụ tìm kiếm.

Ví dụ về các kỹ thuật Black-hat SEO:  nhồi nhét từ khoá, ẩn nội dung, hoặc các trang dorrway.

Black-SEO tần dụng các khe hở của Search Engines để tăng thứ hạng trang web. Có rất nhiều kỹ thuật Black-hat đã lỗi thời và các spider dễ dàng nhận diện. Tuy nhiên, cũng có những kỹ thuật phức tạp và đầy sáng tạo.

Nếu Search Engine phát hiện website sử dụng kỹ thuật Black-Hat, chúng có thể giảm thứ hạng trang web hoặc xóa khỏi Database.

Điều quan trọng cần phải nhớ là những phương pháp bất hợp pháp có thể mang lại kết quả nhanh chóng cho ngày hôm nay nhưng cũng có thể hại chúng ta trong ngày mai.