iNET Academy

Google docs - tiện ích văn phòng

Tác giả | Ngày đăng: | xếp hạng 4.5 | 773 bài đánh giá
Google docs - tiện ích văn phòng Google Docs là ứng dụng theo mô hình Cloud computing - điện toán đám mây. Bạn có tạo và sử dụng tài liệu từ bất kỳ máy tính nào kết nối Internet - tài liệu được lưu trữ trên Google.

Để sử dụng Google docs, bạn chỉ cần:

> Truy cập website docs.google.com

> Login = tài khỏan Gmail

 

Bạn có thể tạo tài liệu:

> Word (Document)

> Excel (Spreadsheet)

> Powerpoint (Presentation)

> Tạo form để thu thập dữ liệu

> ...

 

Bạn có thể:

> Upload file có sẵn từ máy tính lên Google docs

> Chia sẻ cho nhiều người cùng xem/sửa 1 file tài liệu

Bạn có thể sửa tài liệu Offline (không có Internet)

Lịch khai giảng khóa học: Internet Coaching
Lớp học Bắt đầu Kết thúc Địa điểm
Thứ 6, 09/12/2016, 8h30 Chủ nhật, 11/12/2016, 18h00 iNET Hà Nội
Thứ 6, 16/12/2016, 8h30 Chủ nhật, 18/12/2016, 18h00 iNET TP.HCM