iNET Academy

Khóa tập huấn Xây dựng website kinh doanh Miễn phí với Google Sites

Tác giả | Ngày đăng: | xếp hạng 4.5 | 72 bài đánh giá
Khóa tập huấn Xây dựng website kinh doanh Miễn phí với Google Sites Bạn đang có một ý tưởng kinh doanh tuyệt vời nhưng chưa biết phải bắt đầu như thế nào? Bạn biết rõ có một lượng lớn khách hàng tiềm năng trên internet chưa biết phải phải quảng bá sản phẩm / dịch vụ của mình ra sao và nó sẽ tiêu tốn bao nhiêu? … iNET hiểu rõ những băn khoăn của bạn và chúng tôi sẽ giúp bạn tự xây dựng thành công website kinh doanh chỉ trong khóa học 06 giờ!

iNET trân trng gii thiu khóa hc “T xây dng website kinh doanh trong 06 gi” vi mc tiêu giúp xây dng thành công 1000 websites kinh doanh trên khp Vit Nam, bt đầu t 3/2012!


 Mc tiêu & kết qu đạt được t khóa hc

1. Hc viên có ngay mt website kinh doanh do chính mình xây dng sau khi kết thúc khóa hc!

2. Chúng tôi ti thiu hóa chi phí bn phi b ra để xây dng mt website!

Chi phí thuê thiết kế website: KHÔNG!

Chi phí hosting (lưu tr website): KHÔNG!

Và bn ch phi mua mt domain (tên min) phù hp để “gn” vào website bn va to ra!

3. Hc viên nm vng kiến thc v website và internet, thành tho trong vic t xây dng, chnh sa và biên tp ni dung, cp nht sn phm / dch v trên chính website do mình to ra!

 Ai CÓ TH tham gia khóa hc

1. Khóa hc dành cho tt c đối tượng (người đi làm, sinh viên … ) thuc tt c lĩnh vc, có nhu cu v tìm hiu và xây dng website qung bá sn phm / dch v cho hot động kinh doanh ca mình!

2. Khóa hc không yêu cu hc viên có KIN THC V THIT K và LP TRÌNH WEBSITE. Hc viên ch cn có kiến thc cơ bn v máy tính và internet.

 Ni dung khóa hc

A. Bn có ý tưởng kinh doanh và bn s làm thế nào để trin khai nó?

B. Ti sao nên làm Internet Marketing?

C. Ti sao nên t xây dng và qun tr website kinh doanh ca bn? Các li ích là gì?

D. Phân tích thiết kế ca website bán hàng trc tuyến mu: Google Online Store & áp dng cho các sn phm / dch v kinh doanh mà hc viên đã đăng ký!

E. Thc hành xây dng website kinh doanh vi Google Sites.

            1. Qun lý & t chc d liu TN KHO sn phm, THEO DÕI giá bán.

            2. To website vi Google Sites.

            3. Qun lý và chnh sa website: title, logo, theme, font, template, upload file.

            4. Thiết kế b cc: header, footer, s dng các navigation.

            5. Thiết kế chi tiết tng trang (webpage).

            6. To và t chc d liu vi bng (table).

            7. Chèn link và hình nh.

            8. Upload file / tài nguyên.

            9. To nhanh và chèn flash.

            10. To các trang mu (page template) để s dng nhiu ln.

            11. Chèn h tr trc tuyến: Yahoo!M.

            12. Chèn bn đồ Google Map.

F. Thc hành to các trang (webpage)

            1. Gii thiu

            2. Tin tc

            3. Liên h

            4. Danh sách hin th nhiu sn phm

            5. Mô t chi tiết tng sn phm

 Thi lượng: 6 gi (02 bui và trong 1 ngày)

L phí tham d:  600.000 đ 

Ưu đãi ch còn 100.000đ khi đóng trước khai ging 05 ngày.

Đã bao gm tài liu và teabreak. Hc viên tham d t trang b máy tính cá nhân. 

Đăng ký: vui lòng liên h, đăng ký và hc:

            - Hà Ni: 445  Hoàng Quc Vit, Cu Giy. Đin thoi: 04 3793 2161

            - Đà Nng: 130 Hàm Nghi, Thanh Khê. Đin thoi: 0511 3 653 688

            - Tp.H Chí Minh: 09 Tô Hiến Thành,  P.3, Q.10. Đin thoi: 08 3868 0868

 “Hãy tham gia vi chúng tôi và s hu mt website kinh doanh CH trong 06 gi!”