iNET Academy

Breadcrumbs là gì ?

Tác giả Nguyễn Trọng Thơ | Ngày đăng: | xếp hạng 4.5 | 598 bài đánh giá
Breadcrumbs là gì ? Khi 1 website có nhiều trang, phân làm nhiều cấp, làm sao để người dùng biết được mình đang ở đâu, và di chuyển giữa các trang giữa trang 1 cách nhanh chóng và thuận tiện.

Breadcrumbs là gì ?

là 1 dạng navigation (tập hợp các liên kết) giúp người dùng định vị được vị trí của trang hiện thời trong cấu trúc site.

Ví dụ:  iNET > SEO Tips > Breadcrumb là gì ?

 

Lợi ích của Breadcrumbs với người dùng

  • Giúp người dùng biết được vị trí của mình trên website
  • Thuận tiện khi di chuyển giữa các trang, không phải quay trở về trang chủ
  • Giảm tỷ lệ thoát (bound rates) -> tăng chất lượng website & tỷ lệ mua hàng .

Breadcrumbs rất quan trọng đối với Google

  • Giúp Google đánh giá chính xác PR, PA và keyword relation của một trang web.
  • Đánh giá được tổng thể cấu trúc của website,
  • Bạn sẽ có nhiều cơ hội đạt vị trí cao với những từ khóa mong muốn.

Sau đây là một ví dụ code HTML sử dụng chuẩn breadcrumbs

Ví dụ 1: Breadcrumbs theo chuẩn HTML thông thường

breadcrumbs là gì ?

Và đây là kết quả

Breadcrumbs HTML

Ví dụ 2: Breadcrumbs theo chuẩn Microdata

Breadcrumbs theo chuẩn Microdata

Ví dụ 3: Breadcrumbs theo chuẩn RDFa

Breadcrumbs theo chuẩn RDFa

iNET