iNET Academy

Google Penguin là gì - Khái niệm Google Penguin

Tác giả Nguyễn Trọng Thơ | Ngày đăng: | xếp hạng 4.5 | 593 bài đánh giá
Google Penguin là gì - Khái niệm Google Penguin Google Penguin là tên gọi cho một thuật toán của Google lần đầu tiên được công bố vào ngày 24/4/2012.

Thuật toán này nhằm giảm thứ hạng đối với những trang web vi phạm hướng dẫn quản trị trang web của Google bằng cách sử dụng kỹ thuật SEO mũ đen - như nhồi từ khoá, che đậy, spam liên kết, nội dung trùng lặp, và những yếu tố khác.

Mục tiêu Google penguin là để đẩy các trang web chất lượng cao lên trên trong kết quả tìm kiếm.

Google Penguin

Google Pengiun là gì ?

Các phiên bản Google Penguin đã cập nhật

Dưới đây là danh sách những phiên bản Google Penguin đã được Google cập nhật kèm với những tác động của nó.

    Google Penguin 1: 24/04/2012. Mức độ ảnh hưởng 3,1%.
    Google Penguin 2: 26/05/2012 (Sau khoảng hơn 1 tháng). Ảnh hưởng 0,1%.
    Google Penguin 3: 05/10/2012 (Sau khoảng gần 5 tháng). Ảnh hưởng 0,3%.


Để tránh việc bị giảm thứ hạng từ khóa, bạn nên tuân thủ các nguyên tắc của Google đưa ra, tránh việc website bị Google phạt, nhẹ là tụt thứ hạng, nặng là mất hẳn index khỏi Google.

Trung tâm đào tạo SEO iNET