iNET Academy - Ứng dụng là số 1
iNET Academy

Cách cài đặt Rich Snippets cho bài viết

Tác giả Nguyễn Trọng Thơ | Ngày đăng: | xếp hạng 4.5 | 663 bài đánh giá
Cách cài đặt Rich Snippets cho bài viết Bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn (lập trình, thiết kế web) có thể tự cấu hình tiêu đê, hình ảnh, mô tả (1 phần của Rich Snippets) để xuất hiện trên trang kết quả tìm kiếm của Google.

Rich Snippets là gì ?

Là thông tin hiển thị trên kết quả trả về của bộ máy tìm kiếm (Google, Yahoo, Bing, …) được thể hiện dưới dạng SAO, Hình ảnh, Xếp hạng đánh giá, … nhằm làm tăng độ nổi bật của trang web.

Lợi ích của Rich Snippets.

- Có thêm nhiều thông tin trong kết quả tìm kiếm, bên cạnh: Tiêu đề, Url, Mô tả.

- Tăng độ nổi bật của website --> tăng tỷ lệ click vào website đó.

- Tăng độ tin tưởng của khách hàng vào website

 Rich snippets có nhiều loại khác nhau (Article, Review, Product, ..). Để lấy code HTML của từng loại, bạn có thể truy cập vào website

 
 
Rich snippets

Rich snippets

Có 2 phương án bạn có thẻ chọn ở dưới đây:
 
1. Thêm thẻ <meta> vào trong thẻ <head>:
 
<!-- Thêm phần in đậm vào tag <html>  -->
<html itemscope itemtype="http://schema.org/Article" />
 
<!-- Thêm 3 thẻ <meta> dưới vào trong thẻ <head></head> -->
<meta itemprop="name" content="tiêu đề" />
<meta itemprop="description" content="mô tả" />
<meta itemprop="image" content="link đầy đủ hình ảnh có cả http://" />
 
 
2. Thêm các thuộc tính vào trong tags trong thẻ <body>:
 
<!-- Thêm phần in đậm vào tag <html>  -->
<html itemscope itemtype="http://schema.org/Article" />
 
hoặc bạn cũng có thể thêm vào thẻ <body>
<body itemscope itemtype="http://schema.org/Article">
 
<!-- Thêm các thuộc tính in đậm phù hợp và các thẻ của bạn  -->
<span itemprop="name">tiêu đề</span>
<span itemprop="description">mô tả</span>
<img itemprop="image" src="link đầy đủ hình ảnh có cả http://" />
 
3. Bạn có thể hiện thị hình ảnh tác giả bài viết với Author Rich Snippets
 
3.1. Bạn cần có 1 Profile Google+ hoàn chỉnh, với Avatar là mặt người rõ nét.
3.2. Trong phần Tiểu sử >> Cộng tác viên cho, bạn đặt 1 link về trang chủ website.
 
Rich snippets Author
 
3.3. Trong website, bạn đặt link trỏ về Google+ Profile, với tham số rel=author
 
Ví dụ: 
<a href="https://plus.google.com/109887617878894356099?rel=author">
Nguyễn Trọng Thơ
</a>
 
        Chờ đến khi Google đọc, bạn search sẽ thấy hình ảnh bên trái kết quả tìm kiếm.
 
Với bước đơn giản trên bạn có thể nhìn thấy hình ảnh bài viết trên Google.
 
Rich snippets, Nguyen Trong Tho

Để kiểm tra xem các cài đặt có chính xác không, bạn sử dụng công cụ

Test Rich Snippets: http://www.google.com/webmasters/tools/richsnippets

Chúc bạn thành công!

Nguyễn Trọng Thơ - Trung tâm đào tạo SEO iNET

(c) iNET - Internet Marketing - Hoc SEO - Marketing Online - Bán hàng Online DMCA.com Protection Status