iNET Academy

Hướng dẫn thêm Google +1 button vào website của bạn

Tác giả Nguyễn Trọng Thơ | Ngày đăng: | xếp hạng 4.5 | 183 bài đánh giá
Hướng dẫn thêm Google +1 button vào website của bạn Button Google +1 đã ảnh hưởng lớn đến SEO. Gần như tất cả các website Việt Nam đều có nút +1.

Hướng dẫn cách nhúng nút Google +1 button cho website

Bước 1: Copy dòng sau đây và đặt vào <head> ...</head> của các trang web

<script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script>

Google Plus One Button

Google +1 Button

Bước 2: Copy đoạn code dưới đây đặt trong thẻ <body> .... </body>
              ở vị trí mà bạn muốn nút +1 hiển thị

<g:plusone> </g:plusone>

Bạn có thể bổ sung các thuộc tính để xác định loại và kích thước của button

<g:plusone annotation="inline" size="medium"></g:plusone>


Vậy là bạn đã thêm được button vào web rồi, sau đây là một số mô tả thuộc tính trong việc khai báo sử dụng button google +1:

Google+1 button

annotation: là hình thức hiển thị button bao gồm:

  • bubble (icon +1 và số +1),
  • inline (icon +1, icon user, số +1),
  • none (chí có icon +1)

size: là kích thước của button bao gồm: small (15px), medium (20px), standard (24px), tall (60px)

Tham khảo:
https://developers.google.com/+/plugins/+1button

-----

Bạn muốn trở thành chuyên gia SEO ?, khóa học SEO Master huấn luyện bạn đưa website lên TOP 1-5 ngay trong khóa học.

Trung tâm dào tạo SEO iNET