iNET Academy - Ứng dụng là số 1
iNET Academy

Disavow Links - Công cụ giúp Từ chối nhận Liên kết

Tác giả Nguyễn Trọng Thơ | Ngày đăng: | xếp hạng 4.5 | 555 bài đánh giá
Disavow Links -  Công cụ giúp Từ chối nhận Liên kết Google đã cho ra tính năng mới mà nhiều người mong đợi: Disavow Links (Từ chối nhận liên kết) trong công cụ Webmaster Tools.

Việc xây dựng liên kết giúp tăng mức độ phổ biến của trang web. Nhiều người đã ra sức đăng link trên các Forum, Blog, Websites, và bất kỳ đâu có thể. Họ sử dụng các công cụ để SPAM backlinks (như SEnuke), SPAM comments tự bị động, khiến cho trang web bị mất uy tín và bị tụt thứ hạng trên Google.

Xem thêm:


Disavow Links

Disavow Links

Bước 1:  Tạo danh sách links muốn Disavow

1. Truy cập Webmaster Tool, click vào website bạn muốn kiểm tra
2. Chọn Bảng điều khiển >> Lưu lượng truy cập >> Các liên kết tới trang web của bạn
     --> xem danh sách links đến website của bạn.
3. Tạo file .txt chứa danh sách links bạn muốn từ chối, mỗi link 1 dòng

    Ví dụ 1:  http://spam.example.com/content.html
    Ví dụ 2:  domain: example.com  (nếu bạn muốn từ chối links từ cả domain đó)

Bước 2: Upload danh sách links muốn Disavow

1. Truy cập https://www.google.com/webmasters/tools/disavow-links-main
    Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này.
2. Chọn website bạn muốn xóa links trỏ tới nó
3. Click  Disavow links
4. Chọn file.

Bạn cần chờ 1 thời gian để Google xử lý thông tin trong file uploaded.

Chúc bạn thành công! 

Nguyễn Trọng Thơ - SEO Master

(c) iNET - Internet Marketing - Hoc SEO - Marketing Online - Bán hàng Online DMCA.com Protection Status