iNET Academy

Tính năng mới của Facebook

Tác giả | Ngày đăng: | xếp hạng 4.5 | 492 bài đánh giá
Tính năng mới của Facebook Tính năng này cho phép người quản trị xác định được ai là người thường xuyên tương tác nhất , có nhiều ảnh hưởng nhất , và ai chỉ là khách vãng lai ghé qua trang .

Tính năng này cho phép người quản trị xác định được ai là người thường xuyên tương tác nhất , có nhiều ảnh hưởng nhất , và ai chỉ là khách vãng lai ghé qua trang .

Tính năng mới của Facebook Valuable và Irrelevant trong fanpage
Tính năng mới của Facebook 

Một trong những hạn chế của trang facebook là thiếu thông tin chất lượng người dùng thích trang , giới hạn các thông tin nhân khẩu học như tuổi tác , giới tính , vị trí địa lý .....
Người quản trị có thể xem danh sách đầy đủ những người dùng đã thích trang nhưng không thế xác định ai là " fan lớn nhất " tức là người thường xuyên ghé thăm và có tương tác nhiều nhất trong page và có sức ảnh hưởng lớn nhất .

Ngoài ra nó cũng không nói lên được ai là người không quan tâm đến page mặc dù đã thích trang cách đây một vài năm nhưng ít hoặc không hứng thú với những sản phẩm của bạn ở thời điểm hiện tại .


Một điều quan trọng là thuật toán News Feed dựa vào tỉ lệ tham gia trang để đánh giá chất lượng nội dung .
Và sự xuất hiện của " Valueable" và " Irrelevant" trong trang quản trị đã hỗ trợ người quản trị page.
Tính năng mới của Facebook Valuable và Irrelevant trong fanpage
Tính năng 'Valueable" và Irrelevant" có vai trò đối với chiến dịch
marketing
Bạn có thể kiểm tra trong "Settings " và "Banned Users"
Tham khảo các khóa học tai INET : Khóa học
Marketing Online - Khóa học ban hang online