iNET Academy

Hướng dẫn lấy data của website wordpress sang Blogpsot

Tác giả | Ngày đăng: | xếp hạng 4.5 | 73 bài đánh giá
Hướng dẫn lấy data của website wordpress sang Blogpsot Công việc này giúp bạn nhanh chóng tạo ra một blogspot với khối lượng data lớn trong trường hợp bạn muốn chuyển website từ wordpress sang blogspot , hoặc muốn lấy dữ liệu của website khác để làm site vệ tinh ...
Công việc này giúp bạn nhanh chóng tạo ra một blogspot với khối lượng data lớn trong trường hợp bạn muốn chuyển website từ wordpress sang blogspot , hoặc muốn lấy dữ liệu của website bất kỳ  ....

Xem thêm :

Dưới đây là các bước để chuyển data từ wordpress sang blogspot

1. Lấy data của website wordpress

- Kiểm tra rss của website ( hoặc danh mục) bằng link  : http://domain/feed
-Dùng IDM tải file
Mở IDM và Paste link sau vào phàn Add Url:
http://domain/feed?redirect=false&start-index=1&max-results=40
Ví dụ : http://cauchuyencuocsong.info/feed?redirect=false&start-index=1&max-results=40

Lấy data của wordpress
Lấy data của wordpress

Chú thích
: Domain : có thể là domain hoặc url của category.
                    40 : Số bài viết bạn muốn lấy .

2. Convert file xml của wordpress sang xml của blogspot

Truy cập https://wordpress2blogger.appspot.com/ để convert

3. Import data

- Tạo một blogspot
-  Import data vào blogspot
  • Làm theo các bước sau
  • Import file vừa convert
Import data vào blogpsot
Import data vào blogpsot

4. Đăng sitemap và ping blogspot và chờ cho Google Index

Sau quá trình đăng bài, thì chúng ta phải Add site map vào Google Webmaster Tool và Ping để Google index bài chúng ta một cách nhanh nhất.

Chúc các bạn thành công !

Tham khảo các mẫu thiết kế web bán hàng chuyên nghiệp chuẩn SEO