iNET Academy

Hạn chế sự lựa chọn và thu thập thông tin tăng tỉ lệ chuyển đổi

Tác giả | Ngày đăng: | xếp hạng 4.5 | 233 bài đánh giá
Hạn chế sự lựa chọn và thu thập thông tin tăng tỉ lệ chuyển đổi Đưa ra quá nhiều sự lựa chọn hay yêu cầu đòi hỏi nhiều thông tin không cần thiết từ khách hàng là một trong những nguyên nhân khiến tỉ lệ chuyển đổi của bạn giảm
Lịch khai giảng khóa học: Bán hàng trên Facebook
Lớp học Bắt đầu Kết thúc Địa điểm
Thứ 7, 22/10/2016, 9h00 Chủ nhật, 23/10/2016, 18h00 iNET Hà Nội