iNET Academy

Tứ trụ trong seo

Tác giả Nguyễn Trọng Thơ | Ngày đăng: | xếp hạng 4.5 | 977 bài đánh giá
Tứ trụ trong seo Sự thật cái gọi là: Content is King – Link is Queen !

Vừa qua làng Seo việt nam liên tục đưa ra các Hội thảo Seo : “Content is King – Link is Queen” của Seoers miền Bắc. Những ở miền Nam đối ngược: Hội thảo “Content is not King!” .Đi theo sự kiện này là sự tranh cãi nổ ra mạnh mẽ trên các topic của các diễn đàn do các quan điểm phân làm 2 phe.

Các dẫn chứng của hai bên liên tục đưa ra để chứng minh vai trò quan trọng của các yếu tố mà quan điểm của hai bên đang bảo vệ. Sự thực thì hai bên không có nhiều hiềm khích về con người mà đều chỉ là bảo vệ quan điểm cá nhân của mình. Vậy thì chân lý nằm ở đâu?  quan điểm của bên nào sẽ là đúng hơn? và liệu vai trò của Content đúng là sẽ mất ngôi vị của King?

Sự thật nằm ở một khái niệm rộng hơn khái niệm mà các Seoer thường biết “Content is King – Link is Queen” đó là khái niệm ” Tứ trụ ” trong seo mà nếu nói chuyên môn đó là “Seo factors balance” , hình ảnh sau sẽ chỉ rõ khái niệm tứ trụ triều đình (Tứ đại thiên vương) như sau.

Trong quan niệm về tứ trụ thì Content vẫn là King và Link vẫn là Queen ! và Chân vương không thể thay thế vị trí content . Tuy nhiên quan điểm domain key của phái “Phế vương” cũng không hoàn toàn sai, vì nó là con Ách Xì trong Playing cards ! vị trí của nó quan trọng thế nào thì các bạn đã rõ !. Riêng quân J trong hình ảnh là vị trí cuối cùng trong “tứ đại thiên vương” hay “Tứ trụ” đó là vai trò của Onpage (Meta, Site navigation,  Internal Link…) Như vậy vai trò của cả 4 vị trí của Tứ trụ là không thể coi nhẹ và như vậy các quan điểm hơn kém của 4 factors này là không cần thiết để so sánh.
Xem và học SEO với các Khoa hoc SEO iNET