Cách truy cập Facebook mới nhất - hiệu quả nhất - VNPT - Viettel - FPT

Tác giả Nguyễn Trọng Thơ | xếp hạng 9 | 4456 bài đánh giá
Cách truy cập Facebook mới nhất - hiệu quả nhất - VNPT - Viettel - FPT Bài viết giới thiệu cách truy cập vào facebook khi bị chặn

DÀNH CHO WINDOWS

> Dùng notepad, mở file C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts 

> Copy nội dung sau đây vào cuối file:

153.16.15.71 www.facebook.com
153.16.15.71 register.facebook.com
153.16.15.71 www.logins.facebook.com
153.16.15.71 facebook.com
153.16.15.71 blog.facebook.com
153.16.15.71 logins.facebook.com
153.16.15.71 login.facebook.com
153.16.15.71 apps.facebook.com
153.16.15.71 upload.facebook.com
153.16.15.71 graph.facebook.com
153.16.15.71 photos-a.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 photos-b.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 photos-c.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 photos-d.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 photos-e.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 photos-f.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 photos-g.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 photos-h.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 static.ak.connect.facebook.com
153.16.15.71 static.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 b.static.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 error.facebook.com
153.16.15.71 developers.facebook.com
153.16.15.71 pixel.facebook.com
153.16.15.71 api.facebook.com
153.16.15.71 chanel.facebook.com
153.16.15.71 0.50.chanel.facebook.com
153.16.15.71 external.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 profile.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 creative.ak.fbcdn.net


hoặc

125.252.224.88 facebook.com
125.252.224.88 www.facebook.com
125.252.224.88 register.facebook.com
125.252.224.88 www.logins.facebook.com
125.252.224.88 blog.facebook.com
125.252.224.88 logins.facebook.com
125.252.224.88 login.facebook.com
125.252.224.88 apps.facebook.com
125.252.224.88 upload.facebook.com
125.252.224.88 graph.facebook.com
125.252.224.88 profile.ak.fbcdn.net
125.252.224.88 photos-a.ak.fbcdn.net
125.252.224.88 photos-b.ak.fbcdn.net
125.252.224.88 photos-c.ak.fbcdn.net
125.252.224.88 photos-d.ak.fbcdn.net
125.252.224.88 photos-e.ak.fbcdn.net
125.252.224.88 photos-f.ak.fbcdn.net
125.252.224.88 photos-g.ak.fbcdn.net
125.252.224.88 photos-h.ak.fbcdn.net
125.252.224.88 static.ak.connect.facebook.com
125.252.224.88 static.ak.fbcdn.net
125.252.224.88 b.static.ak.fbcdn.net
125.252.224.88 error.facebook.com
125.252.224.88 developers.facebook.com
125.252.224.88 pixel.facebook.com
125.252.224.88 api.facebook.com
125.252.224.88 chanel.facebook.com
125.252.224.88 0.50.chanel.facebook.com
125.252.224.88 external.ak.fbcdn.net
125.252.224.88 profile.ak.fbcdn.net
125.252.224.88 creative.ak.fbcdn.net
125.252.224.88 chat.facebook.com

Lưu các thay đổi trong file hosts, và bạn có thể truy cập facebook như bình thường.


DÀNH CHO MAC OS

> Mở Terminal (Applications/Utilities/Terminal)

> Gõ lệnh:  sudo nano /private/etc/hosts
   Lúc này máy sẽ đòi nhập password của account bạn, chỉ cần điền vào là xong.

> Thêm đoạn sau vào phía dưới của cửa sổ soạn thảo:

    125.252.224.88 facebook.com
    125.252.224.88 www.facebook.com
    125.252.224.88 register.facebook.com
    125.252.224.88 www.logins.facebook.com
    125.252.224.88 blog.facebook.com
    125.252.224.88 logins.facebook.com
    125.252.224.88 login.facebook.com
    125.252.224.88 apps.facebook.com
    125.252.224.88 upload.facebook.com
    125.252.224.88 graph.facebook.com
    125.252.224.88 profile.ak.fbcdn.net
    125.252.224.88 photos-a.ak.fbcdn.net
    125.252.224.88 photos-b.ak.fbcdn.net
    125.252.224.88 photos-c.ak.fbcdn.net
    125.252.224.88 photos-d.ak.fbcdn.net
    125.252.224.88 photos-e.ak.fbcdn.net
    125.252.224.88 photos-f.ak.fbcdn.net
    125.252.224.88 photos-g.ak.fbcdn.net
    125.252.224.88 photos-h.ak.fbcdn.net
    125.252.224.88 static.ak.connect.facebook.com
    125.252.224.88 static.ak.fbcdn.net
    125.252.224.88 b.static.ak.fbcdn.net
    125.252.224.88 error.facebook.com
    125.252.224.88 developers.facebook.com
    125.252.224.88 pixel.facebook.com
    125.252.224.88 api.facebook.com
    125.252.224.88 chanel.facebook.com
    125.252.224.88 0.50.chanel.facebook.com
    125.252.224.88 external.ak.fbcdn.net
    125.252.224.88 profile.ak.fbcdn.net
    125.252.224.88 creative.ak.fbcdn.net
    125.252.224.88 chat.facebook.com

Bạn đã hoàn thành công việc cấu hình, và có thể truy cập facebook bình thường.

Chúc thành công!

Marketing Online - iNET


Nhắn tin | Nhac chuong | Nhac cho | Logo mạng | Marketing | Học Marketing | Lap trinh vien | Lap trinh Android | Hoc PHP | Seo là gì | Hoc SEO | Ebook Seo | SEO | Kiem tien tren mang | Keyword Planner | Ban hang truc tuyen | Sự kiện | Đăng ký tên miền | Tạo web miễn phí