iNET Academy

Cách truy cập Facebook mới nhất - hiệu quả nhất - VNPT - Viettel - FPT

Tác giả Nguyễn Trọng Thơ | Ngày đăng: | xếp hạng 4.5 | 683 bài đánh giá
Cách truy cập Facebook mới nhất - hiệu quả nhất - VNPT - Viettel - FPT Bài viết giới thiệu cách truy cập vào facebook khi bị chặn

DÀNH CHO WINDOWS

> Dùng notepad, mở file C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts 

> Copy nội dung sau đây vào cuối file:

153.16.15.71 www.facebook.com
153.16.15.71 register.facebook.com
153.16.15.71 www.logins.facebook.com
153.16.15.71 facebook.com
153.16.15.71 blog.facebook.com
153.16.15.71 logins.facebook.com
153.16.15.71 login.facebook.com
153.16.15.71 apps.facebook.com
153.16.15.71 upload.facebook.com
153.16.15.71 graph.facebook.com
153.16.15.71 photos-a.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 photos-b.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 photos-c.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 photos-d.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 photos-e.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 photos-f.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 photos-g.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 photos-h.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 static.ak.connect.facebook.com
153.16.15.71 static.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 b.static.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 error.facebook.com
153.16.15.71 developers.facebook.com
153.16.15.71 pixel.facebook.com
153.16.15.71 api.facebook.com
153.16.15.71 chanel.facebook.com
153.16.15.71 0.50.chanel.facebook.com
153.16.15.71 external.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 profile.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 creative.ak.fbcdn.net

Kiến thức SEO: Hoc SEO - Dao tao SEO

Kiến thức Tên miền: Ten Mien - Dang ky ten mien

hoặc

125.252.224.88 facebook.com
125.252.224.88 www.facebook.com
125.252.224.88 register.facebook.com
125.252.224.88 www.logins.facebook.com
125.252.224.88 blog.facebook.com
125.252.224.88 logins.facebook.com
125.252.224.88 login.facebook.com
125.252.224.88 apps.facebook.com
125.252.224.88 upload.facebook.com
125.252.224.88 graph.facebook.com
125.252.224.88 profile.ak.fbcdn.net
125.252.224.88 photos-a.ak.fbcdn.net
125.252.224.88 photos-b.ak.fbcdn.net
125.252.224.88 photos-c.ak.fbcdn.net
125.252.224.88 photos-d.ak.fbcdn.net
125.252.224.88 photos-e.ak.fbcdn.net
125.252.224.88 photos-f.ak.fbcdn.net
125.252.224.88 photos-g.ak.fbcdn.net
125.252.224.88 photos-h.ak.fbcdn.net
125.252.224.88 static.ak.connect.facebook.com
125.252.224.88 static.ak.fbcdn.net
125.252.224.88 b.static.ak.fbcdn.net
125.252.224.88 error.facebook.com
125.252.224.88 developers.facebook.com
125.252.224.88 pixel.facebook.com
125.252.224.88 api.facebook.com
125.252.224.88 chanel.facebook.com
125.252.224.88 0.50.chanel.facebook.com
125.252.224.88 external.ak.fbcdn.net
125.252.224.88 profile.ak.fbcdn.net
125.252.224.88 creative.ak.fbcdn.net
125.252.224.88 chat.facebook.com

Lưu các thay đổi trong file hosts, và bạn có thể truy cập facebook như bình thường.


DÀNH CHO MAC OS

> Mở Terminal (Applications/Utilities/Terminal)

> Gõ lệnh:  sudo nano /private/etc/hosts
   Lúc này máy sẽ đòi nhập password của account bạn, chỉ cần điền vào là xong.

> Thêm đoạn sau vào phía dưới của cửa sổ soạn thảo:

    125.252.224.88 facebook.com
    125.252.224.88 www.facebook.com
    125.252.224.88 register.facebook.com
    125.252.224.88 www.logins.facebook.com
    125.252.224.88 blog.facebook.com
    125.252.224.88 logins.facebook.com
    125.252.224.88 login.facebook.com
    125.252.224.88 apps.facebook.com
    125.252.224.88 upload.facebook.com
    125.252.224.88 graph.facebook.com
    125.252.224.88 profile.ak.fbcdn.net
    125.252.224.88 photos-a.ak.fbcdn.net
    125.252.224.88 photos-b.ak.fbcdn.net
    125.252.224.88 photos-c.ak.fbcdn.net
    125.252.224.88 photos-d.ak.fbcdn.net
    125.252.224.88 photos-e.ak.fbcdn.net
    125.252.224.88 photos-f.ak.fbcdn.net
    125.252.224.88 photos-g.ak.fbcdn.net
    125.252.224.88 photos-h.ak.fbcdn.net
    125.252.224.88 static.ak.connect.facebook.com
    125.252.224.88 static.ak.fbcdn.net
    125.252.224.88 b.static.ak.fbcdn.net
    125.252.224.88 error.facebook.com
    125.252.224.88 developers.facebook.com
    125.252.224.88 pixel.facebook.com
    125.252.224.88 api.facebook.com
    125.252.224.88 chanel.facebook.com
    125.252.224.88 0.50.chanel.facebook.com
    125.252.224.88 external.ak.fbcdn.net
    125.252.224.88 profile.ak.fbcdn.net
    125.252.224.88 creative.ak.fbcdn.net
    125.252.224.88 chat.facebook.com

Bạn đã hoàn thành công việc cấu hình, và có thể truy cập facebook bình thường.

Chúc thành công

Dịch vụ thiết kế web: Thiet ke web ban hang
Dịch vụ ten mien: Kiem tra ten mien | Ten mien mien phi

 

 

Lịch khai giảng khóa học: VIDEO SALE
Lớp học Bắt đầu Kết thúc Địa điểm
Thứ 6, 17/06/2016, 9h00 Thứ 7, 18/06/2016, 19h00 iNET TP.HCM
Thứ 6, 24/06/2016, 9h00 Thứ 7, 25/06/2016, 19h00 iNET Hà Nội
Lịch khai giảng khóa học: Facebook Marketing Advance
Lớp học Bắt đầu Kết thúc Địa điểm
Thứ 7, 11/06/2016, 8h30 Chủ nhật, 12/06/2016, 18h00 iNET Hà Nội
Lịch khai giảng khóa học: Thiết Kế Web Chuẩn SEO bằng WordPress
Lớp học Bắt đầu Kết thúc Địa điểm
Thứ 4, 01/06/2016, 18h00 Thứ 6, 03/06/2016, 21h00 iNET TP.HCM
Lịch khai giảng khóa học: Chiến lược Marketing Online
Lớp học Bắt đầu Kết thúc Địa điểm
Thứ 7, 28/05/2016, 18h00 Thứ 7, 28/05/2016, 21h00 iNET TP.HCM
Thứ 2, 30/05/2016, 18h00 Thứ 2, 30/05/2016, 21h30 iNET Hà Nội