0

0 Sản phẩm

Tổng tiền:

Digital Marketing

Digital Marketing

PR là gì?

PR là gì?

15/09/2022   657
Quan hệ công chúng (Public relations -PR) là việc một cơ quan tổ chức hay doanh nghiệp chủ động quản lý các quan hệ giao tiếp cộng đồng để tạo dựng và giữ gìn một hình ảnh tích cực của mình
Marketing Mix - 7P cho doanh nghiệp dịch vụ

Marketing Mix - 7P cho doanh nghiệp dịch vụ

14/09/2022   286
Chiến lược Marketing Mix 7P bao gồm: Product (sản phẩm), Price (giá cả), Place (nơi bán), Promotion (quảng bá), People (con người), Process (quy trình), và Physical Evidence (Trải nghiệm thực tế)
Chiến lược Marketing 4P là gì?

Chiến lược Marketing 4P là gì?

13/09/2022   285
Chiến lược marketing 4P là sự kết hợp của 4 yếu tố: Product (sản phẩm), Price (giá cả), Place (nơi bán), promotion (quảng bá)