0

0 Sản phẩm

Tổng tiền:

PR là gì?

PR là gì?
Quan hệ công chúng (Public relations -PR) là việc một cơ quan tổ chức hay doanh nghiệp chủ động quản lý các quan hệ giao tiếp cộng đồng để tạo dựng và giữ gìn một hình ảnh tích cực của mình

PR bao gồm việc quảng bá thành công, giảm nhẹ ảnh hưởng của các thất bại, công bố các thay đổi, và nhiều hoạt động khác.

Có thể hiểu nôm na PR là: Tạo các mối liên hệ ảnh hưởng đối với môi trường bên trong và bên ngoài của doanh nghiệp. Công chúng bao gồm các tầng lớp nhân dân sinh sống trong xã hội.

Ví dụ:

 • Fan hâm mộ Phương Thanh (bó hẹp)
 • Cổ động viên đội bóng đá AC Milan (toàn cầu)

Công chúng theo nghĩa đối tượng trọng tâm ảnh hưởng đến doanh nghiệp:

 • Khách hàng hiện tại và tiềm năng.
 • Cơ quan truyền thông báo chí (Truyền hình, báo viết, đài phát thành, báo điện tử,...)
 • Chính quyền (chính phủ, UBND tỉnh - quận, huyện, sở - bộ,...)
 • Dân chúng trong khu vực
 • Các đoàn thể (công đoàn, đảng, đoàn,...)
 • Hội bảo vệ người tiêu dùng,...
 • Cổ đông của doanh nghiệp
 • Cán bộ - Nhân viên doanh nghiệp
 • ....

PR là các hoạt động nhằm:

 • Tiếp xúc (Họp báo, hội nghị khách hàng)
 • Lắng nghe (khách hàng nói về SP)
 • Trao đổi, truyền đạt (về ảnh hưởng SP với người tiêu dùng,...)
 • Tạo lập hình ảnh và ấn tượng (tài trợ học bổng cho sinh viên, tổ chức cuộc thi cúp truyền hình,...)
 • Các hoạt động hướng về công chúng được doanh nghiệp qui họach theo từng thời điểm: có thể rộng hay hẹp với các đối tượng.

Định nghĩa PR: Quan hệ công chúng là một chức năng quản trị nhằm mục đích thiết lập, duy trì sự truyền thông 2 chiều, sự hiểu biết, chấp nhận và hợp tác giữa một tổ chức và “công chúng” của họ. …Quan hệ công chúng bao gồm sự quản lý những vấn đề hay sự kiện mà tổ chức cần phải nắm được dư luận của quần chúng và có trách nhiệm thông tin cho họ.

iNET